Våra Tjänster

Bjurån Consultancy AB hjälper företag inom främst skogs- och bioenergisektorn med kvalificerad rådgivning rörande:
– Management
– Affärsutveckling
– Logistik
– Projektledning

Vi kan även ta på oss styrelseuppdrag eller mentorsuppdrag för seniora befattningshavare.