Om

2014-03-11 14.11.34-2Bjurån Consultancy AB är ett konsultföretag som utför tjänster inom främst management på uppdrag av företagets VD och ledningsgrupp. Det kan vara mer omfattande och långsiktiga upplägg eller kortare projektbaserade upplägg.

Bjurån Consultancy AB ägs och drivs av Lars Stenberg, jägmästare, med snart 30 års erfarenhet av affärer och ledarskap på alla nivåer upp till VD inom skogs- och bioenergiindustrin. Lars har också internationell erfarenheter från mångåriga affärer i Ryssland och Baltikum.