Hem

Bjurån Consultancy AB är ett konsultföretag aktivt inom främst skogs- och bioenergisektorn. I första hand arbetar vi med frågor som rör:2014-03-11 14.11.34-1

  • Management
  • Affärsutveckling
  • Logistik
  • Projektledning

Vi tar även på oss styrelse- och mentorsuppdrag eller går tillfälligt in på befattning då företag har behov av tillfällig resursförstärkning.